En què consisteixen els tallers “Arrels musicals”?

L’associació Arrels Urbanes i la Casa de la Música de Girona, La Mirona, proposen en el marc de les extraescolars una experiència musical complementària basada en la descoberta del llegat musical i cultural del poble de Salt i l’estímul de les habilitats musicals inherents dels seus participants de cada activitat.

Hem detectat que al cas de la música, el buit en oferta extraescolar és total. No existeix una estructura de clubs en funcionament a la qual es puguin afegir les activitats musicals com si suceeix en el cas de l’esport. És per això que engeguem una estructura d’extraescolars de música que doni aquest servei social.

Els objectius generals d’aquests tallers són:

 • Denvolupar la musicalitat , la comprensió de les estructures rítmiques i els elements bàsics del llenguatge musical.
 • Entendre la relació entre el cos, la respiración i la veu.
 • Realitzar una mostra-audició al final del curs que mostri els resultats de tot el procés.

En el marc d’aquest projecte, actualment s’estan realitzant el taller de VEU I RITME AMB INFANTS a l’Escola La Farga. De cares a Gener, es preveuen inicar tres  nous tallers: un  de RAP / MC, un de PERCUSSIÓ i un altre de VEU a l’institut Salvador Espriu de Salt, per a joves d’ESO.

Què és el Campus Musical?

Els Campus Musicals consisteix en la realització intensiva de diversos tallers (veu/percussió/DJ/MC el 2011 i  veu/percussió/MC el 2012), i d’altes activitats musicals paral·leles. Els tallers del campus es realitzen de forma intensiva, durant 3 dies a la setmana, 3 hores cada dia, per un periode de tres setmanes.

En aquests Campus, a més de les sessions grupals d’aprenentatge de l’instrument/disciplina: MC, DJ, VEU I PERCUSSIÓ, es desenvolupen moltes altres activitats:

 • Sessions individuals/tutories per a la millora del aprenentatge.
 • Sessions intergrupals on es mesclaran els diferents instruments (COMBOS). Combinació de un i un o bé de tots quatre al mateix temps.
 • Dinàmiques grupals de cohesió.
 • Sessions de llenguatge musical.
 • Sessions de tecnologia musical.
 • Sessions de història de les musiques.
 • Visionat de documentals, pel.lícules i material audiovisual d’interès pels joves i relacionats amb la música.
 • Sessions grupals especials, que comptaran amb la col.laboració d’artistes de diferents disciplines artístiques: música, dansa, teatre, etc.
 • Participació a activitats i esdeveniments de Salt. Es decidirà conjuntament amb els i les joves a quines activitats es participa i col.labora.
 • Organització d’activitats comunitàries relacionades amb la música: mostres dels tallers, festivals, etc.

En altres entrades d’aquest mateix bloc, podreu conèixer amb més aprofundiment el desenvolupament de les sessions de 2012 de VEU, MC I PERCUSSIÓ, així com de les SESSIONS INTERGRUPALS, els COMBOS i la MOSTRA FINAL.

campus