Mostra final al Campus 2011

Les fotografies les ha compartit a través del seu facebook una de les participants del Campus Musical 2011, Jennifer Vargas.

Les mostres finals serveixen com a un moment on les activitats musicals s’obren a la ciutadania de Salt. Pels joves participants del Campus, és un moment en el que veuen reconegut el seu treball i que els serveix per trencar un primer gel amb l’escenari.

Mostra final al Campus 2012

Les mostres finals serveixen com a un moment on les activitats musicals s’obren a la ciutadania de Salt. Pels joves participants del Campus, és un moment en el que veuen reconegut el seu treball i que els serveix per trencar un primer gel amb l’escenari.

Sessions intergrupals al Campus Musical 2012

A les sessions intergrupals es treballa:

 • La cohesió grupal mitjançant dinàmiques diverses.
 • La combinació de diversos instruments: COMBOS
 • El Llenguatge musical.
 • La història de les musiques.
 • De manera especial es compta amb la col•laboració d’artistes de diferents disciplines artístiques: musica, dansa, teatre, etc.
 • Es planeja assistir, fora de l’horari, a sortides extraordinàries a activitats artístiques i musicals de Salt i àrea metropolitana de Girona.
 • La participació dels i les joves en activitats i esdeveniments de Salt. Es decidirà conjuntament amb els i les joves a quines activitats es participa i col·labora.

   

“Arrels musicals” a l’IES Salvador Espriu: Taller de Veu

Als tallers, els aprenentatges socials que proposem des del projecte de creació d’una Comunitat Musical a Salt, esdevindran mitjançant la promoció de la interrelació i trobada d’estils, tot partint del passat: ARRELS, orígens familiars i culturals, incorporant el present: URBANES i mirant cap al futur. Així es produeix una simbiosis musical que enriquirà a tota la comunitat saltenca a través dels seus infants.

Es parteix d’un treball d’assimilació dels elements bàsics del llenguatge musical, s’introdueix un instrument, veu o percussió, que el noi/noia escull per fer-se’l propi i posteriorment formar part d’un conjunt instrumental, que es conclou a la mostra final.

Destinataris

Nois i noies de 12 a 16 anys dels diversos IES de Salt.

Objectius generals

 • Denvolupar la musicalitat , la comprensió de les estructures rítmiques i els elements bàsics del llenguatge musical.
 • Entendre la relació entre el cos, la respiración i la veu.
 • Realitzar una mostra-audició al final del curs que mostri els resultats de tot el procés.

Objectius particulars

 • Gaudir de la melodia, l’harmonia i l’experiència del cant en grup .
 • Recuperar cançons que provenen del llegat musical i cultural dels origens familiars de cadascun dels participants.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Arrels musicals” a l’IES Salvador Espriu: Taller de RAP / MC

Als tallers de RAP, els aprenentatges socials que proposem des del projecte de creació d’una Comunitat Musical a Salt, esdevindran mitjançant la promoció de la interrelació i trobada d’estils, tot partint del passat: ARRELS, orígens familiars i culturals, incorporant el present: URBANES i mirant cap al futur. Així es produeix una simbiosis musical que enriquirà a tota la comunitat saltenca a través dels seus infants.

En aquest taller contem amb la col·laboració d’una Educadora Social especialitzada en l’ús del Hip Hop com a eina educativa.

Destinataris

Nois i noies de 12 a 16 anys dels centres de secundària de Salt (un dia a la setmana durant 1 hora i 30 minuts).

Objectius comuns

 • Denvolupar la musicalitat , la comprensió de les estructures rítmiques i els elements bàsics del llenguatge musical.
 • Entendre la relació entre el cos, la respiración i la veu.
 • Realitzar una mostra-audició al final del curs que mostri els resultats de tot el procés.

Objectius particulars

Aprendre a construir missatges orals efectius, usant la escriptura creati-va i les rimes per tal de
poder expressar a través del micro opinions, sentiments i pensaments.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

“Arrels musicals” a La Farga de Salt: Taller de Veu i Ritme

Als tallers, els aprenentatges socials que proposem des del projecte de creació d’una Comunitat Musical a Salt, esdevindran mitjançant la promoció de la interrelació i trobada d’estils, tot partint del passat, orígens familiars i incorporant el present, i mirant cap al futur. Així es produeix una simbiosis musical que enriquirà a tota la comunitat saltenca a través dels seus infants.

Es tracta d’una extraescolar d‘iniciació als elements bàsics de la música a través del joc; un recorregut al llarg del curs que parteix de la psicomotricitat fins arribar a la cançó interpretada amb la veu i la percussió. Descobrir la veu com el primer instrument i sentit del ritme a través de l’expressió corporal.

Destinataris

Nens i nenes de 9 a 11 anys de l’escola La Farga de Salt

Objectius generals

 • Denvolupar la musicalitat , la comprensió de les estructures rítmiques i els elements bàsics del llenguatge musical.
 • Entendre la relació entre el cos, la respiració i la veu.
 • Realitzar una mostra-audició al final del curs que mostri els resultats de tot el procés.

Objectius particulars

 • Gaudir de la melodia, l’harmonia i l’experiència del cant en grup .
 • Recuperar cançons que provenen del llegat musical i cultural dels orígens familiars de cadascun dels participants.

Salt. Pati del col·l

Què és el Campus Musical?

Els Campus Musicals consisteix en la realització intensiva de diversos tallers (veu/percussió/DJ/MC el 2011 i  veu/percussió/MC el 2012), i d’altes activitats musicals paral·leles. Els tallers del campus es realitzen de forma intensiva, durant 3 dies a la setmana, 3 hores cada dia, per un periode de tres setmanes.

En aquests Campus, a més de les sessions grupals d’aprenentatge de l’instrument/disciplina: MC, DJ, VEU I PERCUSSIÓ, es desenvolupen moltes altres activitats:

 • Sessions individuals/tutories per a la millora del aprenentatge.
 • Sessions intergrupals on es mesclaran els diferents instruments (COMBOS). Combinació de un i un o bé de tots quatre al mateix temps.
 • Dinàmiques grupals de cohesió.
 • Sessions de llenguatge musical.
 • Sessions de tecnologia musical.
 • Sessions de història de les musiques.
 • Visionat de documentals, pel.lícules i material audiovisual d’interès pels joves i relacionats amb la música.
 • Sessions grupals especials, que comptaran amb la col.laboració d’artistes de diferents disciplines artístiques: música, dansa, teatre, etc.
 • Participació a activitats i esdeveniments de Salt. Es decidirà conjuntament amb els i les joves a quines activitats es participa i col.labora.
 • Organització d’activitats comunitàries relacionades amb la música: mostres dels tallers, festivals, etc.

En altres entrades d’aquest mateix bloc, podreu conèixer amb més aprofundiment el desenvolupament de les sessions de 2012 de VEU, MC I PERCUSSIÓ, així com de les SESSIONS INTERGRUPALS, els COMBOS i la MOSTRA FINAL.

campus

Veu al Campus Musical 2012

De què va al taller?

Cant

Per què?

Perque cal coneixer el propi cos amb tot el que això suposa i ho farem mitjançant la veu. Extreure al màxim el talent personal de cada alumne,treballant les emocions, les pors, els impulsos, etc… La veu ès l’instrument que ens permet donar a coneixer alló que som, el taller a banda de fer cantant/es ha de aconseguir treure personalitats propies i úniques. A més, es rellevant entendre i conèixer la importància de l’entorn i dels companys per portar a terme un objectiu propi.

Com?

 • Amb alguns exercicis grupals: Respiració, Coneixement del cos, Exercici de enfortiment de l’abdomen, Exercici de vocalització, Caixa de ressonància, Introducció a l’estil ( cadascú ha d’escollir el que li motiva), Imitació i consciència del cos a l’hora d’imitar, Exercici d’improvització, Exercici de relaxació, Treball en grup, Exercici a dues i tres veus, Treball del temes escollits, Focalització de l’aire cap al micro, Treballar el ritme amb el propi cos.
 • Amb tutories individuals; Serviran per aprofundir amb l’alumna/e que ho requeixi tot alló que li costa assimilar.

MC al Campus Musical 2012

De què va el taller?

MC, vocalista de Rap

Per què?

El Hip Hop es basa en el respecte, el respecte cap a cualsevol individu, per respectar els altres, hem de començar a respectar-nos a nosaltres mateixos.

Com?

Comencem explicant les arrels del Hip Hop, per saber d’on ve aquella música que tant t’agrada, d’on va sorgir, perquè és com és, saber i conèixer la seva història.

Una vegada après això, continuem amb la creació de la part lírica: Aprendre a escriure rimes de forma correcte, a encaixar-les dintre d’un espai musical, a seguir el ritme.

Sobretot, es considera molt important al llarg del taller, aprendre a valorar les paraules per el poder que tenen i que poden tenir en diferents contextos.